Navigácia

 • Spolu múdrejší 3

  Spolu múdrejší 3
  20. 1. 2022

  Naša škola bola úspešná v projekte Spolu múdrejší 3, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do projektu sa môžu prihlásiť žiaci 1. a 2. stupňa, ktorí majú záujem dobehnúť zameškané učivo, prípadne zlepšiť svoj prospech predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Doučovanie sa bude realizovať po vytvorení žiackych skupín (3-5 žiakov) podľa špeciálneho rozvrhu od 17.1.2022 do 17.6.2022. Záujem o doučovanie nahláste triednym učiteľom. 

 • Prednáška o šikanovaní a kyberšikanovaní s policajtami OO PZ

  Prednáška o šikanovaní a kyberšikanovaní s policajtami OO PZ
  19. 1. 2022

  ,,Poskytnime všetkým našim deťom radosť, bezpečie, veď len šťastné dieťa,

                                        ktoré žije v pohode a rado chodí do školy, sa môže dobre učiť“.


   

  V rámci prevencie proti šikanovaniu a kyberšikanovaniu nás 19. januára 2022 navštívili príslušníci OO PZ z Pohorelskej Maše. Žiaci siedmeho ročníka sa tak mohli oboznámiť čo všetko sa už považuje za šikanovanie. Príslušníci PZ im vysvetlili, že už teraz musia myslieť aj na negatívne dôsledky svojho správania, ktoré môžu mať dopad na ich budúcnosť. Následne sa s nimi porozprávali aj o pojme kyberšikanovanie. Keďže internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou života detí a dospievajúcich a neustále rastú možnosti, ktoré internet ponúka, zvyšujú sa aj riziká spojené s pôsobnosťou na ňom. Vplyvy digitálnych technológií na život sú nepopierateľné, v pozitívnom aj negatívnom zmysle slova. Žiaci sa počas prednášky dozvedeli, že aj osoby, ktoré sa dlhodobo na sociálnych sieťach vysmievajú niekomu poprípade zdieľajú zosmiešňujúce fotografie môžu byť trestnoprávne zodpovedné. Policajti ich informovali, že z trestnoprávneho hľadiska bola podpísaná novela Trestného zákona, s účinnosťou od 1.júla 2021, kde pribudol nový trestný čin elektronického obťažovania. Upozornili ich, že materiál z internetu nikdy nie je možné natrvalo odstrániť z online priestoru a jeho ďalšie šírenie už ani neskontrolujú. Vysvetlili im, že je vhodné dbať na zásady bezpečného správania na internete a dodržiavať niekoľko základných pravidiel.

   

  Desať pravidiel bezpečného internetu:

  1.Nedávaj nikomu adresu ani telefón. Nevieš kto sa skrýva za monitorom. Keď sa s niekým nechceš baviť, nebav sa. Vyhýbaj sa internetovej komunikácii s neznámou osobou. Informácie o svojom súkromí si nechávaj pre seba.

  2. Neposielaj nikomu, koho nepoznáš, svoju fotografiu a už vôbec nie intímnu.

  Webkameru na internetovú komunikáciu využívaj v prípadoch, keď osobu, s ktorou komunikuješ veľmi dobre poznáš a dôveruješ jej.

  3.Udržuj heslá k e-mailu inde v tajnosti, nehovor ich ani blízkemu kamarátovi. Dôkladne zváž poskytnutie svojich osobných údajov pri registrácii na internetových stránkach, ktoré to vyžadujú.

  5. Nedohaduj si schôdzku na internete, skôr akoby si o tom povedal niekomu inému.

  6. Pokiaľ narazíš na obrázok, video alebo e-mail, ktorý ťa šokuje, opusť webovú stránku. Nikdy neodpovedaj na neslušné, hrubé alebo vulgárne maily a odkazy.

  7.Ak ťa internetová komunikácia privádza do rozpakov alebo sa pri nej cítiš trápne, zastav ju, nereaguj na ňu, zver sa dospelému alebo niekomu staršiemu, komu dôveruješ.

  8. Nedaj šancu vírusom. Neotváraj prílohu správy, ktorá prišla z neznámej adresy.

  9.Never každej informácii, ktorú na internete získaš. Vedz, že informácie na internete nie sú vždy pravdivé.

  10.Nemalo by sa stať, že internetová komunikácia ti nahrádza osobnú komunikáciu a stretnutia s kamarátmi. Nemal by si kvôli internetu zanedbávať školu a svoje povinnosti. Čas strávený na internete maj pod kontrolou, nestrácaj pojem o realite.

  Žiaci sa následne dozvedeli, na koho sa môžu obrátiť pokiaľ sa stanú alebo sú obeťou trestného činu spáchaného prostredníctvom internetu.

  Môžu kontaktovať nasledovné telefónne čísla:

  • Polícia 158

  • Linka tiesňového volania 112

  • Linka detskej istoty 116 111

  Ani na našej škole nie sme ľahostajní k tomuto novodobému problému. Keďže kyberšikanovanie sa v našej spoločnosti objavuje ako nový fenomén 21. storočia venujeme tejto téme pozornosť a nezabúdame na včasnú prevenciu.

  Základným preventívnym opatrením našej školy je základný princíp:

  Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

  Veríme, že prednáška bola pre našich žiakov zaujímavá a dozvedali sa z nej aj nové informácie. OO PZ z Pohorelskej Maše veľmi pekne ďakujeme za odbornú prednášku a vynikajúcu spoluprácu.

  Žiaci 7.A, 7.B triedy

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • ZŠ HEĽPA MEDZI TOP ŠKOLAMI BB KRAJA

  ZŠ HEĽPA MEDZI TOP ŠKOLAMI BB KRAJA
  12. 1. 2022

  INEKO – slovenský inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aktualizoval rebríček školských zariadení Slovenska za uplynulé obdobie. Naša ZŠ HEĽPA v tomto rebríčku opätovne obsadila 1. MIESTO v rámci okresu Brezno a naďalej tak potvrdzuje status elitnej vzdelávacej inštitúcie aj napriek neľahkej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. V rámci BB kraja obsadila škola 14. miesto a dosiahla bodové hodnotenie 7, 1, čo ju hodnotí ako školu s VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV. Škola bola inštitútom INEKO charakterizovaná ako inovatívna, otvorená, transparentná, technicky výborne zabezpečená, využívajúce metódy elektronického a interaktívneho vzdelávania na vysokej úrovni.

 • Nástup žiakov po zimných prázdninách

  Nástup žiakov po zimných prázdninách
  7. 1. 2022

  Vedenie Základnej školy Heľpa oznamuje žiakom a rodičom, že nástup žiakov na prezenčnú formu vyučovania po zimných prázdninách je 10. januára 2022. Žiaci sú povinní odovzdať pred vstupom do budovy školy  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti podpísané rodičom. Pokiaľ rodičia tlačivo nemajú, môžu si ho vyzdvihnúť z krabice, ktorá je umiestnená pred hlavným vchodom do školy. Žiaci sú povinní nosiť v budove školy rúško. Do školy si teda donesú dve rúška (jedno náhradné). Každé ráno sa uskutoční ranný filter, žiaci s vyššou telesnou teplotou budú izolovaní v špeciálnej miestnosti až do príchodu rodiča. Vyučovanie sa bude uskutočňovať za prísnych hygienických opatrení.

 • Vianoce v žiackej školskej rade

  Vianoce v žiackej školskej rade
  20. 12. 2021

  Tento školský rok sme v žiackej školskej rade pripravili aj aktivity týkajúce sa obdobia Vianoc - so spolužiakmi z 9.A sme pracovali na výzvach Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok či na instagramovej výzve #givingTuesday. Spoločne sme spustili aj prvý ročník súťaže O najkrajšiu vianočnú fotografiu, ktorý so svojou víťaznou foto plnou vianočnej nálady vyhrali Zuzka Giničová, Vanesa Koreňová a Natália Poprovská z 8.A triedy. Dievčatám GRATULUJEME !

  Rovnako prvý ročník organizácie patril aj VIANOČNEJ ONLINE POŠTE, prostredníctvom ktorej si žiaci našej školy spomenuli nielen na seba a kamarátov z iných tried, ale aj na učiteľov, ktorým by radi popriali niečo pekné v tomto magickom období. Všetky priania nájdete v našej fotogalérii. 

   

  Krásne a pokojné prežitie Vianoc v mene ŽŠR praje Rebeka Blažečková,

                                                                                                 predsedníčka ŽŠR pri ZŠ HEĽPA.

  Aktivity žiackej školskej rady počas Vianoc

  Foto: Mgr. Latinák, Rebeka Blažečková, 9.A; Zuzana Giničová, Vanesa Koreňová, Natália Poprovská, 8.A

 • Deviataci sa premenili na magických poslov Vianoc

  Deviataci sa premenili na magických poslov Vianoc
  15. 12. 2021

  Žiaci 9.A triedy si v predvianočnom období pripravili pekné vianočné prekvapenie. Dnes sa z nich stali magickí poslovia, ktorí spolu s vianočnou poštou vniesli do našej školy tú pravú sviatočnú atmosféru. Vianočný pozdrav a voňavé medovníčky tak dnes putovali z rúk najstarších žiakov školy k tým, ktorí počas uplynulých mesiacov tohto školského roka usilovne pracovali na tom, aby si žiaci odniesli čo najviac poznatkov a cítili sa v našej škole príjemne - k pani učiteľkám a pánom učiteľom, k pani vychovávateľkám, ako aj k nepedagogickým zamestnancom školy. Deviatačky Rebeka, Lea, Sára a Karolína popriali všetkým obdarovaným krásne, v zdraví prežité Vianoce a šťastný nový rok 2022. 

  Žiačky 9.A triedy

  Foto: Mgr. Latinák

 • Mikuláš a Vianoce v našej škole

  Mikuláš a Vianoce v našej škole
  6. 12. 2021

  Dni sú čoraz chladnejšie, tmavšie, za oknami počuť praskať mráz a pokiaľ sa pozorne zadívate do diaľav, zbadáte vo vzduchu poletovať malilinké biele vločky... našu krásnu dedinku opantala čarovná zima.

  Len čo sa ráno naši žiaci zobudili, potešil ich sv. Mikuláš snehovou nádielkou a cesta do školy sa razom premenila na magickú púť za zimnou krajinou. Na všetky dobré detičky v škole čakali prekvapenia od Mikuláša, a veruže všetci, od najmenších prváčikov až po najstarších deviatakov, sa balíčkom plným dobrôt potešili. Pri prechádzaní po chodbách školy na nás všetkých pôsobí hrejivá atmosféra prichádzajúcich Vianoc. Neostáva veľa, pomaličky otvoriť okienko po okienku na adventnom kalendári, na venci zapáliť ešte dve sviece a najkrajšie sviatky roka tu budú zas. V našej škole však ich prítomnosť možno cítiť už teraz.

  Sv. Mikuláš a vianočná atmosféra v našej škole

  Foto: Mgr. Latinák

 • ROZVRH DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA - 2. STUPEŇ

  6. 12. 2021

  Aktuálny rozvrh pre dištančné vzdelávanie pre obdobie od 6. 12. 2021 do 17. 12. 2021

 • Dištančné vzdelávanie žiakov od pondelka 6.12. 2021

  Dištančné vzdelávanie žiakov od pondelka 6.12. 2021
  2. 12. 2021

  Dobrý deň,

  na základe Vyhlášky č. 269 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Brezno a Banská Bystrica, sa budú žiaci 2.stupňa ZŠ Heľpa  vzdelávať dištančne v domácom prostredí.

   

  Žiaci 1. stupňa pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky prezenčnou formou. Činnosť ŠKD a ŠJ bude pokračovať ako zvyčajne.

  Od pondelka 6.12.2021 až do Vianočných prázdnin sa zmení organizácia vyučovania nasledovne:

  Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach vo všetkých ročníkoch školy. 

  Harmonogram ranného príchodu žiakov 1. stupňa do školy

  7.30 hod dochádzajúci žiaci - bočný vchod

  Hlavný vchod - šatňa


  7.30 - 7.35   4. A trieda
  7.35 - 7.40   4. B trieda
  7.40 - 7.45   3. A trieda
  7.45 - 7.50   2. A trieda
  7.50 - 8.00   1.A trieda

   

  O prípadných zmenách a ukončení dištančného vzdelávania žiakov 2. stupňa Vás budeme včas informovať.

 • Výzvy #GivingTuesday a Koľko lásky...? v 9.A

  Výzvy #GivingTuesday a Koľko lásky...? v 9.A
  1. 12. 2021

                                        „Niekedy dokáže aj malá pomoc zmeniť život tomu druhému.“

   

  V duchu tohto hesla sa zástupcovia žiackej školskej rady z 9.A triedy po roku opäť spojili so svojimi spolužiakmi a zapojili sa do veľkej vianočnej výzvy pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na tejto výzve pracovali každý sám doma a pripomenuli si ňou aj tohtotýždňový Deň dobrých skutkov (30. november). V tomto roku žiaci namiesto krabíc pripravovali LÁSKYPLNÉ MIKULÁŠSKE BALÍČKY, ktoré okrem iného obsahovali aj sladké medovníčky či voňavé ozdoby. Každá dvojica deviatakov prichystala aj ručne vyrobené prianie a doplnila nimi balíčky vrámci ďalšej internetovej výzvy #GivingTuesday, ktorá šíri dobro, lásku a spolupatričnosť naprieč celým svetom práve prostredníctvom všadeprítomných sociálnych sietí. Zhotovené balíčky následne putovali do rúk zodpovedných ľudí, ktorí ich spolu s ďalšími balíčkami rozošlú do domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov v celom našom okrese.

   

  Pre všetkých, ktorí by sa chceli zapojiť:

  #GivingTuesday: www.givingtuesday.sk

  Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?: https://www.kolkolasky.sk/

  Źiaci 9.A triedy

  Foto: Mgr. Latinák

 • Dištančné vzdelávanie 4.A

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  bol potvrdený pozitívny výsledok testu na COVID-19 u jedného žiaka 4.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 26.11.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 4.A triedy  do 6.12.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky majú Vaše deti prísť do školy s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Olympiáda z anglického jazyka
  26. 11. 2021

  V priebehu tohto týždňa v našej škole prebehlo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Žiaci 2. stupňa si najprv v troch kategóriách zmerali svoje jazykové schopnosti v slovnej zásobe, gramatických javoch, čítaní, chápaní prečítaného textu a posluchu. Tí najlepší z nich postúpili do ústnej časti, v ktorej sa v troch kolách popasovali s role-play na zadané témy, face to face rozhovorom a quick round, ktorý preveril ich reakcie na nečakané otázky. Všetci zúčastnení žiaci dokázali, že ich vedomosti z oblasti cudzieho jazyka sú na vynikajúcej úrovni. Výsledky v jednotlivých kategóriách sú nasledovné:

   

  1A1 kategória (žiaci 5. a 6. ročníka):

  1. miesto: Daniel Martinec, 6.A

  2. miesto: Richard Fiľo, 5.A

  3. miesto: Nikola Repková, 6.A; Martin Sabol, 6.A

   

  1A kategória (žiaci 7. ročníka):

  1. miesto: Lucia Škvarková, 7.B; Jakub Kán, 7.B

  2. miesto: Alena Šišková, 7.B; Šimon Nosko, 7.B

  3. miesto: Martin Pribylina, 7.A

   

  1B kategória (žiaci 8. a 9. ročníka):

  1. miesto: Rebeka Blažečková, 9.A

  2. miesto: Karolína Oravkinová, 9.A

  3. miesto: Veronika Sabolová, 8.A

   

  Všetkým víťazom gratulujeme !

  Žiaci našej školy počas školského kola olympiády z anglického jazyka

  Foto: Mgr. Latinák

 • Svetový deň televízie

  Svetový deň televízie
  26. 11. 2021

  Tento týždeň sme si okrem iného pripomínali aj SVETOVÝ DEŇ TELEVÍZIE. Televízia je stále silným mediálnym fenoménom, ktorého dosah je obrovský – žijeme s ňou, vstávame za jej zvukov, zaspávame pri jej vysielaní. Žiaci 6.A sa preto na hodine mediálnej výchovy rozhodli pripraviť si vlastné televízne programy, ktoré následne predstavili svojim spolužiakom. V réžii šiestakov sme sa tak na chvíľku preniesli do televízneho programu o varení Bez servítky, dievčatá nám predstavili svoju verziu talentovej súťaže Česko Slovensko má talent a chlapci pripravili vlastný koncept televízneho vysielania, v ktorom hrali prím televízne reportáže z aktuálneho celospoločenského diania.

  Žiaci 6.A triedy - Svetový deň televízie

  Foto: Mgr. Latinák

 • Dištančné vzdelávanie od 29.11.2021 - 03.12.2021

  Dištančné vzdelávanie od 29.11.2021 - 03.12.2021
  26. 11. 2021

  Riaditeľstvo ZŠ Heľpa, Školská 604/17 oznamuje, že  od  29. novembra 2021 do 3. decembra 2021 bude vzdelávanie žiakov  ZŠ Heľpa, Školská 604/17 realizované v domácom prostredí formou  dištančného vzdelávania  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe žiadosti Bezpečnostnej rady okresu Brezno a zriaďovateľa Obce Heľpa.

 • Thanksgiving Day v 9.A

  Thanksgiving Day v 9.A
  24. 11. 2021

  Žiaci 9.A triedy si dnes, v neobvykle nižšom počte, pripomenuli Deň vďakyvzdania. Tento sviatok sa oslavuje vo všetkých anglicky hovoriacich krajinách, v USA jeho slávenie pripadá vždy na posledný novembrový týždeň. Kultúra a zvyklosti národov, ktorých jazyk sa učíme, je dôležitou súčasťou komplexného vzdelania a preto sme si Thanksgiving Day pripomenuli práve tak, ako to robia v Amerike. V úvode sa prítomní oboznámili s históriou sviatku. Následne žiačky 9.A po anglicky predniesli svoje prayers (poďakovania), ktorými vzdali vďaku za uplynulé obdobie školského roka. V tematicky vyzdobenej školskej kuchyni následne zasadli aj k prestretému stolu. Veríme, že zážitková forma vyučovania bude aj naďalej súčasťou hodín v našej škole.  

  Žiačky 9.A

  Foto: Mgr. Latinák, Rebeka Blažečková 9.A, Sára Giničová 9.A

 • Dištančné vzdelávanie 9.A

  Dištančné vzdelávanie 9.A
  19. 11. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dnes bol potvrdený pozitívny výsledok testu na COVID-19 u jedného žiaka 9.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 16.11.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 9.A triedy  do 26.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky majú Vaše deti prísť do školy s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Dištančné vzdelávanie 6.A

  Dištančné vzdelávanie 6.A
  17. 11. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   bol potvrdený pozitívny výsledok PCR testu na COVID-19 u jedného žiaka 6.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 12.11.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 6.A triedy  do 22.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky môžu Vaše deti prísť do školy s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Súťaž iBobor v našej škole

  Súťaž iBobor v našej škole
  12. 11. 2021

  V týždni od 8. do 12. novembra sa v našej škole už tradične uskutočnila celoslovenská interaktívna súťaž iBobor, ktorá preverila matematické a logické uvažovanie našich žiakov. Druháci až deviataci bojovali o úspech v štyroch kategóriách a mnohým z nich sa tento boj vyplatil. Najúspešnejšími riešiteľmi boli:

  Kategória "Drobec"

  1.Jakub Martinec, 2.A

  2.Radka Polohová, 2.A

  3.Kristína Kukuľová, 2.A

  4.Stanislav Ďurčo, 2.A; Andrea Felejová, 3.A

  5.Sabína Kukuľová, 2.A

   

  Kategória "Bobrík"

  1.Kristína Polohová, 4.B

  2.Eliška Gergeľová, 4.A

  3.Adrian Pribylina, 5.A

  4.Michaela Ďuricová, 5.A

  5.Jakub Mak, 4.B

  6.Jakub Kubica, 4.B; Samuel Ďurica, 4.B

  7.Nela Maková, 5.A

   

  Kategória "Benjamín"

  1.Martin Pribylina, 7.A

  2.Jakub Kán, 7.B

  3.Lucia Škvarková, 7.B; Viktória Tomčíková, 7.B

  4.Samuel Martin Černák, 7.B

  5.Martina Roľková, 6.A; Michal Bošeľa, 6.A

   

  Kategória "Kadet"

  1.Rebeka Blažečková, 9.A

  2.Karolína Oravkinová, 9.A

  3.Veronika Sabolová, 8.A

  4.Natália Pribylinová, 9.A; Sofia Michalková, 9.A

  5.Vanesa Koreňová, 8.A

   

  Všetkým úspešným žiakom gratulujeme !

   

  Súťaž iBobor - žiaci 7.B triedy, 9.A triedy

  ​​​​​​​Foto: Mgr. Latinák

 • Dištančné vzdelávanie 4.A

  Dištančné vzdelávanie 4.A
  10. 11. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  dnes bol potvrdený pozitívny výsledok testu na COVID-19 u jedného žiaka 4.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 08.11.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 4.A triedy  do 18.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky môžu Vaše deti prísť do školy s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria