Navigácia

 • Dištančné vzdelávanie 1.A

  Dištančné vzdelávanie 1.A
  5. 11. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  včera bol potvrdený pozitívny výsledok testu na COVID-19 u jedného žiaka 1.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 02.11.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 1.A triedy  do 12.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky môžu Vaše deti prísť do školy s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Dištančné vzdelávanie 8.A a 9.A

  Dištančné vzdelávanie 8.A a 9.A
  2. 11. 2020

  Vážení rodičia, milí žiaci,

   z dôvodu potvrdených pozitívnych výsledokov PCR testov  na COVID-19 u niekoľkých žiakov 8.A triedy a 9.A triedy, ktorí boli v kontakte so žiakmi naposledy 26.10.2021 a 27.10. 2021 je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov:

        8.A  triedy do  06.11.2021vrátane

        9.A triedy  do 05.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky môžu Vaše deti prísť do školy  po jesenných prázdninách s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Dištančné vzdelávanie

  Dištančné vzdelávanie
  28. 10. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  včera večer bol potvrdený pozitívny výsledok PCR testu  na COVID-19 u jedného žiaka 7.A triedy, ktorý bol v kontakte so žiakmi naposledy 25.10.2021. Z tohto dôvodu je nariadené  preventívne karanténne opatrenie pre  žiakov 7.A triedy  do 04.11.2021 vrátane.

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny podľa vyhlášky ÚVZ SR. (https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf)

  Ak sa na Vaše deti nevzťahuje povinnosť karantény, podľa platnej vyhlášky môžu Vaše deti prísť do školy  po jesenných prázdninách s vyplneným tlačivom „Oznámenie o vynimke z karantény od 1.9.2021“  a budú pokračovať v bežnej návšteve školy prezenčnou formou vzdelávania.

  Pre žiakov v  preventívnom karanténnom opatrení bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. 

 • Pravda o drogách

  Pravda o drogách
  27. 10. 2021

  Drogy nie sú “novinkou” dnešnej doby. Môžeme o nich počuť v médiách, v televízii, ale aj na ulici. Z organizácie Slovensko bez drog“ nám o nich 27.10. 2021 prišla porozprávať MUDr. Katarína Vasilová. Prednášok sa zúčastnili všetci žiaci 2. stupňa.

   

  Skutočným riešením je poznať fakty a nie začať užívať drogy.“

   

  Hlavným cieľom prednášky bolo, aby žiaci porozumeli, prečo DROGY nie sú pre nikoho skutočným riešením na problémy, s ktorými zápasia.

  Prednášky prebiehali formou živej diskusie medzi prednášateľom a triedou. So žiakmi sa rozoberali témy:

  • ako fungujú drogy,

  • ako a prečo vzniká závislosť,

  • čo sú najčastejšie príčiny, že človek začne brať drogy,

  • ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele,

  • aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami,

  • ako drogy vplývajú na myseľ,

  • ako drogy menia emócie,

  • ako dlho zostávajú drogy v tele,

  • aká je pravda o marihuane,

  • ako je to s drogami a tvorivosťou atď.

  Zámerom prednášok bolo, aby sa pravda a fakty o škodlivosti všetkých drog dostali k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné informácie od ich „priateľov“ alebo drogových dílerov.

  Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog mladistvými.

  Ďakujeme organizácii Slovensko bez drog“ a MUDr. Kataríne Vasilovej, že šírila osvetu aj na našej základnej škole.

  Prednáška "Pravda o drogách"

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Deň jablka 2021

  Deň jablka 2021
  22. 10. 2021

  ,,Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené..." 

  Stačí jedno jabĺčko denne a budeme sa cítiť a vyzerať lepšie. A nielen vyzerať, ale budeme aj vládať ako dnes naši žiaci na 1. stupni. Okrem toho, že dnes spapali veľa vitamínu C a iných zdravých vitamínov zasúťažili si v jabĺčkových súťažiach. Zahrali sa na zberačov jabĺk, prečesávali sad v štafete, skúsili trafiť červíka, ale aj vystrihnúť najdlhšieho červíka z papiera. To bola zábava! Štvrtáci sa o všetko postarali s veľkou chuťou a patrí im obrovská pochvala. Deň jablka si rovnako pripomenuli aj žiaci II. stupňa, ktorí si včera aj dnes pochutili na zdravej desiate z jabĺk.

  Deň jablka 2021

  Foto: Mgr. Kutliaková, Mgr. Latinák

 • Sme aktívna školská samospráva

  Sme aktívna školská samospráva
  21. 10. 2021

  V školskom roku 2021/2022 sme vstúpili do trinásteho roka existencie ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY. Táto rada je reprezentatívnym orgánom žiakov našej školy, ktorí chcú aktívne pôsobiť v živote školy, meniť ho, zlepšovať. Po skutočne aktívnom minulom školskom roku máme pred sebou neľahkú výzvu - obhájiť našu aktívnu prácu na poli reprezentatívnej organizácie školy, ktorá naplní všetky svoje ciele. Začiatkom septembra si žiaci IV. až IX. ročníka zvolili spomedzi seba predsedníctvo rady, ktoré budú mať tento rok opäť v rukách naši deviataci - predsedníčka Rebeka Blžečková (9.A) a podpredsedníčka Sára Giničová (9.A). Na októbrovom stretnutí reprezentantov rady už zasadnutie prebehlo pod vedením skúsených deviatakov, ktorí spolu s mladšími žiakmi prerokovali všetky dôležité body stretnutia, zhodli sa na príprave aktivít pre nadchádzajúce týždne. Aktívna práca mládeže pri budovaní pozitívnej klímy a imidžu školy je jednou z kľúčových úloh našej vzdelávacej ustanovizne. Prínosným dokumentom pre prácu mládeže je publikácia Ako na žiacku radu od Slovenského inštitútu mládeže - IUVENTA. Veríme, že aj tento školský rok v žiackej školskej rade bude rovnako bohatý a úspešný, akým bol ten minulý.

   

  Činnosť žiackej školskej rady

  Foto: Mgr. Latinák

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
  21. 10. 2021

  Počas minulého školského roka sa nám aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť skoro všetky olympiády. IUVENTA v spolupráci s portálom EduPage a niektorými slovenskými odbornými komisiami jednotlivých olympiád rozhodla, že tento školský rok kvôli nestálej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii budú všetky kolá školských olympiád prebiehať online. Vďaka čomu sa ho mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavili záujem aj tí, ktorí kvôli karanténe či zatvorenej triede museli zostať doma v izolácii.
   

  Tento školský rok sa konal už 14. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, do ktorej sa zapojila aj naša základná škola. Školské kolo sa realizovalo 15.10.2021 online. Zapojilo sa do neho 13 žiakov z 8. a 9. ročníka. Víťazom školského kola sa stala žiačka 9.A triedy, Rebeka Blažečková. Rebeka tak postúpila do okresného kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C.

   

  Srdečne gratulujeme a držíme palce !

  Olympiáda zo SJL - žiaci 8.A a 9.A triedy

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Zelená škola a environmentálna výchova v ZŠ Heľpa

  Zelená škola a environmentálna výchova v ZŠ Heľpa
  19. 10. 2021

  Naša škola v oblasti environmentálnej výchovy nezaháľa ani tento školský rok. Zapojili sme sa do
  projektu Eko Alarm, realizovaného nadáciami Živica a Ekopolis. Cieľom tohto projektu je triediť odpad
  na slovenských základných a stredných školách. Keďže sa prezentujeme ako "Zelená škola", na separovaní odpadu nám záleží. Počas pandémie sme sa tejto činnosti nemohli naplno venovať, preto sa veľmi tešíme novému impulzu v podobe nových darovaných košov na triedenie plastov, papiera a bioodpadu. Pre každú triedu sme dostali sadu troch košov. Žltý, modrý a hnedý, budú žiaci napĺňať príslušným odpadom. So žiakmi 8. ročníka si koordinátori projektu pripravili aktivity na rovesnícke vzdelávanie. Následne v každej triede žiaci odprezentovali cieľ projektu a pravidlá nového triedenia. Hneď prvý týždeň sme pozorovali veľký úbytok zmesového komunálneho odpadu.
  Žiaci 8. ročníka, experti projektu, sa budú do tried vracať a dozerať na správnosť triedenia a dodržiavanie nastavených pravidiel, pretože naším cieľom je znižovať množstvo odpadu, a tým prispievať k zlepšeniu životného prostredia.

 • Beseda o cestnej premávke

  Beseda o cestnej premávke

  Vo štvrtok 14.10.2021 nás navštívili príslušníci OO PZ z Pohorelskej Maše. Žiakom 1. a 2. ročníka porozprávali ako sa bezpečne správať v cestnej premávke. Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Štatistiky nehôd a zranení cyklistov, najmä chodcov, predovšetkým školopovinných detí, potvrdzujú, že v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy.

  Dopravná výchova je jednou z prierezových tém, preto jej obsah a ciele začleňujeme do učiva prvého i druhého stupňa, najmä do predmetov ako sú prírodoveda, vlastiveda, telesná výchova, slovenský jazyk, matematika, etická výchova biológia, ale i iné. Žiaci si osvojujú teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek.

  Žiaci si tak počas dnešného dňa rozšírili  svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, naučili  sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo pri využívaní pozemných komunikácií vo svojom voľnom čase. Dúfame, že žiaci využijú nadobudnuté vedomosti a praktické zručnosti s cieľom pozitívneho ovplyvňovania bezpečnosti cestnej premávky.

  Okrem pravidiel cestnej premávky im príslušníci PZ priblížili aj dennú prácu polície a techniku používanú pri zásahoch. Žiaci si pozreli praktickú ukážku zakladania pút a mohli si to aj názorne vyskúšať. Príslušníci PZ na  záver zodpovedali žiakom všetky ich zvedavé otázky.

  Ďakujeme za návštevu OO v Pohorelskej Maši.

  Ukážky z besedy o cestnej premávke

  Žiaci 1.A triedy, 2.A triedy

 • Ukážky športovej kynológie

  Ukážky športovej kynológie
  13. 10. 2021

  Dňa 13.10.2021 k nám prišli kynológovia z Kynologického klubu JLDog z Brezna pod vedením pána Jána Luptáka.

  Počas ukážky športovej kynológie nám predstavili svojich psíkov. Neboli to len typické plemená ako ,,vlčiaky“, ale ukázali nám a presvedčili nás o tom, že aj iné plemená psov dokážu úspešne absolvovať odborný výcvik. Z disciplín športovej kynológie nám predviedli poslušnosť a obranu.

  Ako prvú mohli žiaci vidieť poslušnosť. Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou. Základným cieľom je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanieodloženie, prekážky a podobné cviky. Toto všetko mohli naši žiaci vidieť a na záver  psíky rôznych plemien aj pohladkať. V druhej časti ukážky športovej kynológie nám ukázali disciplínu obrana. Účelom obrany je, aby pes vedel účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka. Žiakom sa veľmi páčilo ako psík našiel ukrytého človeka a štekal až do príchodu psovoda. Najviac ich však zaujímala situácia figuranta s ochranným rukávom.

  Aj napriek nepriaznivému počasiu, veľmi pekne ďakujeme za ukážky psíkom a kynológom z klubu JLDog, že žiakom spríjemnili bežný školský deň.

  Všetky fotografie z ukážky športovej kynológie si môžete pozrieť na : https://www.kkjldog.sk/ukazky-sportovej-kynologie/?fbclid=IwAR0dwTLDAn1zIiZC1w1GaTUxPIYAqkyRp8NrEOffEfn6CPMNdDcffzOyFEs  

  Ukážky športovej kynológie

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Výzva #black&white: Svetový deň duševného zdravia

  Výzva #black&white: Svetový deň duševného zdravia
  11. 10. 2021

  Máme ho len jedno. A je krehké – duševné zdravie.

   

  Žiaci našej školy sa už druhý rok po sebe zapojili do (nielen) instagramovej výzvy #black&white, ktorej cieľom je vyjadriť spolupatričnosť celému svetu a zároveň pripomenúť, že 10. október je Svetovým dňom duševného zdravia a zároveň aj Európskym dňom prevencie depresie. Svet nie je čierno-biely, hoci sa to tak môže niekedy javiť. Dokonca sa môže stať, že zrazu prestaneme vnímať jeho farby, hravosť, pestrosť a doľahne na nás pocit smútku. Byť si vedomý toho, že smútok je prirodzenou súčasťou života, ako aj toho, že duševné zdravie je na prvom mieste a vždy je dôležité naň myslieť.

  Nezabúdaj, že akýkoľvek problém sa dá riešiť a každá situácia je zvládnuteľná. Pre pomoc sa môžeš obrátiť na svojho triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, koordinátorku prevencie, koordinátorku pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, alebo na ktoréhokoľvek pedagóga našej školy.

   

  Pomoc môžeš hľadať aj na:

   

  Linka detskej istoty:                                     0800 116 111

                                                                         www.ldi.sk

  Linka detskej dôvery:                                  0800 117 878

                                                                         www.linkadeti.sk

  Detská linka záchrany:                                0800 123 232,

                                                                         0800 121 212

  Linka detskej pomoci:                                 0800 100 444

  Linka pomoci obetiam násilia:                   0800 111 321

                                                                         www.pomocobetiam.sk  

  Linka pomoci ohrozeným deťom:              02 62 24 78 77

  CPPPaP Brezno:                                          048 611 63 99

                                                                        www.cppppbrezno.sk

  Svetový deň duševného zdravia - výzva #black&white

  Žiaci 9.A, 6.A a 5.A triedy

  Foto: Mgr. Latinák

 • Hrdinovia internetu

  Hrdinovia internetu
  7. 10. 2021

  Spoločnosť Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií iKeepSafe a Online Family Safety Institute priniesla na Slovensko program Hrdinovia internetu, ktorý poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Aj naša základná škola sa zapojila do programu Hrdinovia internetu. Hlavným cieľom je naučiť žiakov ako si poradiť s hekermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych sieťach.

  Škola plní okrem vzdelávacích cieľov, aj výchovné, a preto nesmieme v dnešnom uponáhľanom a rýchlo sa meniacom digitálnom svete zabudnúť zamerať sa aj na túto oblasť.

  Vo virtuálnom priestore sa ukrýva mnoho nástrah. Práve tam trávia deti počas prázdnin množstvo času. Žiaci sú mnohokrát technicky zdatnejší a veľmi dôverčiví a je na nás dospelých, aby sme ich správne nasmerovali a naučili ich bezpečne sa správať na internete.

  Žiaci sa v rámci tohto projektu naučia zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si informácie, rozpoznať šikanu, alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. Získané zručnosti si potom môžu overiť v zábavnej dobrodružnej online hre Interland.

  Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií. Cieľom každého hráča je stať sa internetovým majstrom. Po ich úspešnom absolvovaní obdržia žiaci titul “Hrdina internetu”.

  Aby sa ním mohol hráč stať, musí bojovať proti hakerom, dávať si pozor na podvodníkov, vysporiadať sa s kyberšikanou, dávať si pozor na osobné informácie, ktoré zdieľa so svojim okolím. Získané znalosti a zručnosti potom musí využiť v rôznych situáciách.

  Aj naši deviataci sa zúčastnili vyučovacej hodiny zameranej na tému ,,Zdieľaj s rozumom“. Získali nové informácie, zahrali sa zaujímavé aktivity niektoré z nich vyžadovali prácu na počítači, veľa z aktivít bolo smerovaných aj  na prácu v kolektíve.

  Nakoniec si preverili ich znalosti v hre Interland-Veža ostražitosti.

  Hrdinovia internetu - žiaci 9.A

  Foto: Mgr. Lilková Krešáková

 • Prednášky z cyklu : "Dospievam..."

  Prednášky z cyklu : "Dospievam..."
  11. 10. 2021

  Aj v tomto školskom roku sme 08.10.2021 v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu zrealizovali cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji s pani lektorkou: Mgr. Holecovou zo spoločnosti MP Education, s.r.o. Témy prednášok „Na svete nie si sám“ pre 2., 3. a 4. ročník, „Na štarte k mužnosti“ pre chlapcov   7. ročníka, „Dospievam alebo život plný zmien“ pre dievčatá 7. ročníka, „Báť, či nebáť sa...?“ pre žiakov 8. a 9. ročníka. Pani lektorke ďakujeme za spoluprácu a tiež aj rodičovskej rade za poskytnutie finančných prostriedkov.

 • Spolu múdrejší 2

  Spolu múdrejší 2
  24. 9. 2021

  Naša škola bola úspešná v projekte Spolu múdrejší 2. , ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. Do projektu sa môžu prihlásiť žiaci 1. a 2. stupňa, ktorí majú záujem dobehnúť zameškané učivo, prípadne zlepšiť svoj prospech predovšetkým v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Doučovanie sa bude realizovať po vytvorení žiackych skupín (3-5 žiakov) podľa špeciálneho rozvrhu od 1. 10. 2021 do vianočných prázdnin. Záujem o doučovanie nahláste triednym učiteľom. 

 • Informácie k vykonávaniu Ag samotestu v domácom prostredí

  Informácie k vykonávaniu Ag samotestu v domácom prostredí
  10. 9. 2021

  Pri vykonávaní testu zákonný zástupca postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk alebo infolinky 0800/174 174.

  Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy.

  Apelujeme na všetkých rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby školu bezodkladne informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. 

  V prípade pozitívneho výsledku samotestovania Ag samotestom žiaka počas školského roka:

  1. Žiak zostáva doma – nemôže ísť do školy.
  2. Rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup.
  3. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

  Návod na použitie samodiagnostického testu

  Sprievodca pre samotestovanie na prítomnost COVID-19

   

 • Zmena v dĺžke karanténneho opatrenia

  Zmena v dĺžke karanténneho opatrenia
  13. 9. 2021

  Dobrý deň,

  pripravili sme pre Vás stručný prehľad zmien od 13.9.2021 v súvislost s Vyhláškou č. 247/2021 ÚVR SR:

  Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

  Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:

  • sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia

  a

  • výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

  Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

  Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

   

  Znenie celej Vyhlášky č. 247/2021 ÚVZ SR

  Aktualizovaný Školský semafor

 • Európsky týždeň športu

  Európsky týždeň športu
  28. 9. 2021

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do národného projektu Európsky týždeň športu 2021, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Dňa 27. 9. 2021 v čase od 11.00 do 13.00 hod. si žiaci 1. stupňa „cezpoľným behom“ pripomenuli aj Svetový deň srdca. Počasie nám prialo, výborne sme si zašportovali a urobili niečo pre svoje zdravie.

 • Naftaliho príbeh

  Naftaliho príbeh
  22. 9. 2021

  Neexistujú slová, filmy alebo knihy, ktoré môžu vyjadriť hlad, zimu, plač a strach, ktoré som zažil. Nikto, kto tam nebol, to nemôže pochopiť. Nič, čo zažil, sa tomu nemôže podobať.“

                               

                                                                                                                      --  Juraj Furst

   

  V stredu 22. septembra 2021 sa žiaci 9.A triedy počas hodiny dejepisu zúčastnili interaktívneho kooperatívneho vzdelávania organizovaného Múzeom holokaustu Sereď pod názvom Naftaliho príbeh.

  Životný príbeh preživšieho Naftaliho (Juraja) Fursta tvoril základnú os prednášky, ktorú dopĺňali rôzne zaujímavé úlohy či kvízy. V závere mali žiaci možnosť položiť otázky súvisiace s tematikou holokaustu, na ktoré chceli poznať odpovede. Všetkým žiakom sa netradičná hodina dejepisu veľmi páčila.

  Žiaci 9.A triedy

 • Výročná správa o hospodárení RZ

  Výročná správa o hospodárení RZ
 • Sládkovičova Radvaň 2021

  Sládkovičova Radvaň 2021
  22. 9. 2021

  Dňa 20. 9. 2021 sa konal, v Štátnej vedeckej knižnici, v Banskej Bystrici 62.ročník krajskej prehliadky v umeleckom prednese SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2021Našu školu v I. kategórii v prednese poézie úspešne reprezentoval žiak piateho ročníka, Filip Lilko, ktorému sa podarilo umiestniť na vynikajúcom 2. mieste.

                                           

                                                                                 Filipovi srdečne blahoželáme!

  Filip Lilko na súťaži Sládkovičova Radvaň 2021

  Foto: Mgr. Bošeľová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Heľpa
  Školská 604/17, 976 68 Heľpa
 • +421486186205

Fotogaléria